Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Op een aantal scholen in de gemeente Terneuzen verzorgen we schoolmaatschappelijk werk. Het schoolmaatschappelijk werk heeft als doel samen met de school het welbevinden van de leerlingen te bevorderen door hun competenties te versterken. Dit vergroot de kans dat ze hun opleiding zo goed mogelijk kunnen volgen en met een positief resultaat afronden.

Met welke vragen kunt u naar het schoolmaatschappelijk werk?
De schoolmaatschappelijk werker kan u met allerlei problemen helpen, bijvoorbeeld wanneer uw kind:

  • omgang met anderen moeilijk vindt;
  • moeite heeft om zijn schoolwerk te organiseren of andere problemen op school heeft;
  • zich onzeker voelt;
  • problemen heeft in zijn vrije tijd;
  • niet lekker in zijn vel zit en niet goed weet hoe dat komt.

Ook wanneer u wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding, kunt u bij het schoolmaatschappelijk werk terecht.

De schoolmaatschappelijk werker houdt ook overleg met de interne begeleider en neemt deel aan het Zorg Advies Team. Hij/zij vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school en, wanneer nodig, andere (jeugd)zorg. Hij/zij kan individuele gesprekken voeren met leerlingen en ouders en verwijst zo nodig naar andere vormen van hulpverlening.