J&G - Stoere Schildpadden

Terug naar de agenda
J&G - Stoere Schildpadden

Eerstvolgende datum:Woensdag 27 september 2023

Dappere Dino's en Stoere schildpadden zijn groepstrainingen die bedoeld zijn voor kinderen in de gemeente Terneuzen, waarvan de ouders willen scheiden of gescheiden zijn. Dat kan kort of lang geleden zijn. Het programma Stoere Schildpadden is ontwikkeld voor kinderen van 4 t/m 6 jaar.

Waarom de training volgen?
Kinderen leren tijdens wekelijkse groepssessies spelenderwijs om hun ervaringen, gevoelens en gedachten te herkennen en onder woorden te brengen. Handpoppen Sam (Stoere Schildpadden) en Rex (Dappere Dino's) helpen daarbij. Sam en Rex hebben ook gescheiden ouders. De kinderen herkennen zich in de verhalen van de handpoppen en durven daardoor ook over hun situatie te vertellen.

Hoe is de training opgebouwd?
De training bestaat uit twaalf bijeenkomsten die plaatsvinden op onze locatie aan de Jacob Catsstraat in Terneuzen. Een groep bestaat uit zes à zeven kinderen. De ouders van de kinderen worden actief bij de training betrokken. Zowel tijdens de intake, op een groepsbijeenkomst met andere ouders en via updates per mail. De training eindigt met een gesprek met de ouders. De training wordt gegeven in een veilige omgeving en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Er zijn geen kosten aan de training verbonden.

Wat hebben kinderen en hun ouders aan de training?
De kinderen leren met hun gevoelens omgaan, stapsgewijs problemen op te lossen en zij ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen ervaren steun van leeftijdsgenootjes die hetzelfde meemaken. Dit helpt om de spanning van de scheiding te verminderen. Kinderen begrijpen de scheiding beter en ze weten dat zij geen schuld hebben aan de scheiding. De ouders kennen de impact van de scheiding op de ontwikkeling van hun kind(eren). De training draagt bij aan het verbeteren van het contact tussen ouders en kind.

Meer informatie of aanmelden?
Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden voor Dappere Dino's? Neem dan telefonisch contact op met aan-z (0115 563015) of stuur een e-mail (dapperedino@aan-z.eu). Wij vragen u om in de mail de naam van uw kind, geboortedatum en de contactgegevens van u en de andere ouder te vermelden. 

Meer informatie over de groepstraining vindt u op www.dapperedino.nl of op youtube


Wijzigingen voorbehouden. Voor actuele data zie onze agenda hieronder.

  • Wanneer: Elke week, woensdag
  • Tijd: van 15:30 tot 16:15
  • Leeftijdscategorie: Kinderen (12-)
  • Locatie:
    aan-z (Jacob Cats)
    Jacob Catsstraat 7
    4532 BW Terneuzen

Deze activiteit gaat door bij minimaal 0 deelnemers en maximaal 7 deelnemers.


Inschrijven voor deze activiteit is niet (meer) mogelijk. Als u interesse heeft, kunt u het contactformulier invullen. Geef alstublieft duidelijk aan in welke activiteit u interesse heeft.