Alzheimercafé - (mede)zeggenschap van cliënten

Terug naar de agenda
Alzheimercafé - (mede)zeggenschap van cliënten

Op maandag 7 december 2020 wordt het Alzheimercafé georganiseerd met als thema: (mede)zeggenschap van cliënten.
De gastpreker is mevr. Hélène de Zeeuw, cliëntvertrouwenspersoon van het LSR. Het LSR zet zich in voor de (mede)zeggenschap van cliënten en kwaliteit van de zorg. Het doel is om mensen met een beperking en mensen die gebruikmaken van hulp-, zorg- en/of dienstverlenende organisaties, zeggenschap te geven over aspecten van hun leven. Het gaat daarbij o.a. om zorg en ondersteuning, wonen, vrije tijd, werk en andere vormen van dagbesteding.

Inschrijven
Wegens de coronamaatregelen zijn er minder plaatsen beschikbaar. Wilt u a.u.b. vooraf laten weten of, en op welke dagen, u aanwezig wilt zijn? Dan reserveren we één of meerdere plaats(en) voor u.

Aanmelden is mogelijk per e-mail of telefonisch via 0115-56 30 15.
Alvast bedankt voor uw medewerking. We hopen u binnenkort weer te zien!

Locatie: De Veste, Oostelijk Bolwerk 22, Terneuzen
Aanvang: 19.:00 uur
Start: 19:30 uur

Meer informatie
Alzheimer Nederland biedt op hun website interessante brochures over dementie.

Vol = vol