Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) heeft als doel dat personen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief deelnemen aan onze samenleving. Ook als een persoon een beperking heeft of een belemmering ervaart. De gemeente Terneuzen is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Voorbeelden van hulp en voorzieningen zijn een rolstoel, collectief vervoer of hulp bij het huishouden. De WMO ondersteunt ook mantelzorgers en andere vrijwilligers die zich inzetten voor familie, vrienden of mensen in de buurt.

Die ondersteuning kan voor iedere persoon anders zijn en is afhankelijk van wat de persoon zelf of samen met zijn omgeving kan doen.

Hieronder vindt u meer informatie over de voorzieningen en hoe u melding doet voor ondersteuning.

Een WMO-melding doen

Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf kunt oplossen, dan kunt u hier een melding doen voor de WMO. Iemand anders kan de melding ook voor u doen. U kunt uw melding ook telefonisch via de kantoordienst van aan-z doen.

Huisbezoek/Keukentafelgesprek
Een medewerker van aan-z maakt een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een zogenaamd keukentafelgesprek. Bij dat gesprek kan ook een mantelzorger of iemand die u kent aanwezig zijn. Dit kan ook een cliëntondersteuner zijn. Wij vinden het belangrijk bij u op huisbezoek te komen, zodat we een goed beeld krijgen van uw persoonlijke omstandigheden en u zich op uw gemak voelt om uw situatie uit te leggen. Tijdens het bezoek kijken we naar de problemen die u ervaart en waarvoor u de melding heeft gedaan. Als alles is besproken, kijken we samen hoe we uw situatie kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is.

Verschillende oplossingen
Soms kunt u meer bereiken dan u zelf denkt. Dat noemen we 'eigen kracht'.
De eerste stap bestaat erin te ontdekken wat u zelf nog kunt doen.
In een volgende stap gaan we na of u misschien hulp van huisgenoten, een mantelzorger of uw sociaal netwerk kunt inroepen.
Vervolgens kijken we welke algemene en gebruikelijke voorzieningen voorhanden zijn.
Zijn die ontoereikend, dan kunnen we ook nagaan welke collectieve voorzieningen u kunnen van dienst zijn.

Als die voorzieningen u evenmin vooruithelpen, dan kijken we na welke maatwerkvoorziening voor u geschikt is: bijvoorbeeld op het vlak van begeleiding, vervoer, huishouding of wonen.

Wmo spreekuur aan-z
Heeft u een vraag met betrekking tot de Wmo? Dan kunt u ons van maandag tot en met vrijdag bereiken tussen 09.00 - 10.00 uur op het nummer: 0115-563015. Wij staan u graag te woord.

Meer informatie over de verschillende voorzieningen vindt u hieronder.